Video!

0 item(s)

Ważne!

 

Aby zamówić produkty dostępne na stronie Growboxy.pl musisz być pełnoletni – jeżeli nie masz skończonych 18 lat opuść tę stronę!

Informacje prawne

Polskie prawo nie zabrania sprzedaży, posiadania ani kolekcjonowania nasion konopi gdyż nie zawierają one substancji psychoaktywnych, hodowla i posiadanie konopi jest jednak zabroniona! pod groźbą kary pozbawienia wolności!!

 

Uwaga!

 

 

Uprawa konopi jest w Polsce nielegalna! Ta strona w żadnym razie nie zachęca do uprawy konopi ani do produkcji marihuany!


Obecnie obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 63 tak samo jak poprzednio obowiązująca ustawa z 1997 r., jako przestępstwo kwalifikuje nielegalna uprawę maku ( z wyjątkiem maku nisko morfinowego) konopi (z wyjątkiem konopi włóknistych) krzewów koki. Pod groźba kary zabronione jest także nielegalny zbiór mleczka makowego, opium, słomy makowej, liści koki, ziela konopi. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym nieznany był typ kwalifikowany omawianego przestępstwa.


Prezentacja zawartości Sklepów w sklepie internetowym Growboxy.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego!


Art. 63.

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Źródło. Kodeks Karny